WAT IS ACUPUNCTUUR :

Acupunctuur is een geneeswijze die ongeveer 3500 jaar geleden haar oorsprong kende in China. De oorspronkelijke naam was ‘Zhenjiu’ wat ‘ acupunctuur en moxa’ betekent. De term acupunctuur is afgeleid van de Latijnse woorden ‘arcus’ (naald ) en ‘punctura’ (steek).

Acupunctuur vormt een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Het doel van acupunctuur is om ziekten te genezen en te voorkomen. Het is een energetische geneeskunde waarbij geprobeerd wordt het evenwicht tussen Yin en Yang te herstellen. Een ziekte wordt namelijk beschouwd als een verstoring van dit evenwicht.

Hoewel acupunctuur door het grote publiek nog altijd aanzien wordt als een techniek om pijn te verlichten is het veel meer dan dat. In tegenstelling tot de traditionele westerse geneeskunde , waar pijn vaak als een klacht op zich wordt beschouwd, wordt er in de Chinese geneeskunde steeds naar de volledige mens gekeken. Er wordt naar de oorzaak van een probleem gezocht en op deze manier komt men niet slechts tot een tijkelijke maar vaak blijvende oplossing.